Disclaimer

Deze Disclaimer is voor het laatst aangepast op 14 mei 2020.

Algemeen
Deze website (www.staphorsterveld.nl) wordt onderhouden door Bed and Breakfast Staphorsterveld, hierna genoemd B&B Staphorsterveld. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. B&B Staphorsterveld behoudt zich het recht voor deze website alsmede deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op deze website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. Op de op deze website aangeboden informatie kunnen (tevens) specifieke voorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren de specifieke voorwaarden.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot de inhoud, werking en vormgeving van deze website (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, html-codes, grafisch materiaal en logo’s) behoren toe aan B&B Staphorsterveld of diens licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Met uitzondering van het downloaden en printen van de informatie op deze website voor eigen persoonlijk gebruik is het zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van B&B Staphorsterveld niet toegestaan de inhoud en/of vormgeving van deze website te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en ter algemene informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. B&B Staphorsterveld spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. B&B Staphorsterveld sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

B&B Staphorsterveld spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet- beschikbaarheid van deze website. Hyperlinks op deze website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan B&B Staphorsterveld. B&B Staphorsterveld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie waarnaar op deze website wordt verwezen en/of informatie op websites die naar deze website verwijzen.

Persoonsgegevens
Indien u op deze website uw gegevens invult om informatie op te vragen over de activiteiten van B&B Staphorsterveld of voor het doen van een reserveringsaanvraag of boeking, dan worden deze gegevens door B&B Staphorsterveld geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van informatie en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij B&B Staphorsterveld daartoe op grond van de wet verplicht is. Alle gegevens die u op deze website invult en e-mails die u aan B&B Staphorsterveld stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Privacy- en Cookieverklaring
B&B Staphorsterveld heeft op haar website haar privacy- en cookieverklaring gepubliceerd. Klik hiervoor op de link onderaan op onze website www.staphorsterveld.nl.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze voorwaarden en/of het gebruik van deze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over onze disclaimer, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@staphorsterveld.nl of per post naar:

B&B Staphorsterveld,
Dekkersland 4A,
7951 KS STAPHORST.