Veengebied Staphorsterveld

 


Waterrijke natuur aan de oevers en achter de dijk van het Zwarte Water. De geschiedenis van dit stukje Overijssel tussen Hasselt en Zwartsluis laat zich lezen in de strakke, rechte lijnen van het oude ontginningsgebied De Olde Maten.

Al in de middeleeuwen haalden kloosterlingen hier veen uit de grond. Maar vooral in de eerste helft van de 19e eeuw werd er veel turf gewonnen. Het resultaat daarvan is een slagenlandschap: lange, smalle stroken land afgewisseld met stroken bos. Die bosstroken zijn dichtgegroeide sloten, die vroeger werden gebruikt om de turf met bokken (platte schuiten) af te voeren.

Stadsgaten van Hasselt

 


Ook interessant in het Staphorsterveld zijn de Stadsgaten van Hasselt. Via half verharde paden loop je om dit turfwinningsgebied heen. Er komen nog zeldzame trilvenen en zilveren maan voor. De Veerslootlanden was ooit een eendenkooi, nu nog slechts een ruïne. De oorspronkelijke functie is nog goed te herkennen dankzij de hoog opgaande bomen van het kooikersbos in het verder lege land. Rond de oude kooi liggen zandpaden waar je het Staphorsterveld en zijn geschiedenis kunt beleven.

Over het Staphorsterveld

 


Natuurgebied het Staphorsterveld bestaat uit meerdere deelgebieden, elk met hun eigen kwaliteiten. Olde Maten is een waardevol laagveengebied. Over een aantal jaren moet het een geheel vormen met de Weerribben en de Wieden. In de oeverlanden langs de Vecht is de grootste groeiplaats van wilde kievitsbloemen te vinden. In het Jutjesriet kun je overwinterende ganzen en broedende weidevogels observeren. Ook direct buiten Hasselt valt genoeg te genieten. De Stadsgaten van Hasselt zijn een natuurgebied op zichzelf.

170611028aw
15060423fw
7514003hw

Toegankelijkheid

 


Ligging
Rond Hasselt, tussen Zwolle, Zwartsluis, Meppel en Staphorst.

Deelgebieden
Onder Staphorsterveld vallen de natuurgebieden Olde Maten, Stadsgaten Hasselt, Veerslootlanden en Westoevers.

Grootte gebied
Ongeveer 740 hectare.

Geopend
De meeste gebieden zijn niet vrij toegankelijk, maar goed te zien vanaf de openbare wegen.

Honden
Honden zijn in het Staphorsterveld welkom, mits aangelijnd.

Activiteiten
Het Staphorsterveld biedt verschillende activiteiten en excursies voor jong en oud. Bekijk snel wat er de komende tijd te doen is in dit natuurgebied. Staan er geen activiteiten gepland? Kom dan binnenkort nog eens kijken.

Wil je met collega's, familie of vrienden een excursie plannen? Geef je wensen door via het aanvraagformulier. De boswachter neemt dan contact met je op en kan je vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Contact
Staatsbosbeheer Kuinre-Staphorst
Wijkweg 2
7954 HP Rouveen
T 038-4772734

I www.staatsbosbeheer.nl